Värnamo Godstrafik AB 

 


Verksamhet

Värnamo Godstrafiks huvudsakliga verksamhet är trafik åt DHL.

Vi bedriver distributionstrafik i Värnamo med omnejd.

Med våra partibilar trafikerar vi Värnamo, Göteborg, Jönköping, Halland, Skåne, Blekinge och Kronoberg.
Fordon

Vi har de flesta fordonen, från en paketbil till Fjärrbil.


Företaget

 Värnamo Godstrafik startades år 2010 och har idag ca 100 anställda.